Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
5 January 2016 trelam

Zapytanie ofertowe nr 4/GEKON II/2017 – dostawa i instalacja systemu sprężonego powietrza
Poniżej publikujemy pliki dotyczące zapytania ofertowego nr 4/GEKON II/2017 – dostawa i instalacja systemu sprężonego powietrza. Termin składania ofert upływa z dniem 25 lipca 2017 r.